Galerie TroosT,

Stadsweg 43, 9791 KA Ten Boer, +3150 4042820

galerietroost@gmail.com

Wouter van Rossem en Fransje Lammerts

In de toren Hemelvaart...(wouter van Rossem, 2006)

in de raadszaal de exposities en het originele meubilair